Evsel Atık İmha Sistemleri

Atık imha sistemeleri

Evsel Atık imha sistemleri, kağıt ve kağıt atıkları (paketleme malzemeleri), plastikler (plasitk şişeler, naylonlar vs.), metal kutular, yemek atıkları, tekstil ve diğer çöpler gibi atıklar dikkate alınarak tasarlanmaktadır.

Incineration Sistemleri hem Evsel Atıkların hacminin önemli ölçüde azaltılamazını sağlamakta hem de önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir. Evsel atıkların yakılması sonucunda açığa çıkan yüksek sıcaklıktaki gazdan buhar veya sıcak su elde edilebilir ve bu buhar veya sıcak su ısıtma veya enerji üretimi amaçlı kullanılabilir.

Çalışma Prensibi

Atıklar birinci yanma odasında 1000ºC sıcaklıkta küle ve yanma gazına dönüştürülmekte ve 300 kg/h’te büyük kapasiteler için birinci yanma ünitesi döner fırın olarak tasarlanmaktadır.

AB Atık Incineration Direktifinde (2000/76/EC) atıkların %1’den fazla halojen içerikli organic madde ihtiva etmesi durumunda, iki saniye sure ile 1100 °C sıcaklığa tabi tutulması gerektiğini belirtmektedir. Şantes Inicneratorleri atıkların birinci yanma odasında yakılarak imha edilmesi sonucunda oluşan gazların ikinci yanma odasında 2 saniye süre ile fazla hava verilerek 1200 °C sıcaklıkta tekrar yakılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır.

İstenilen Emisyon Standartlarının karşılanabilmesi için, Şantes Incinerator Sistemleri aynı zamanda Baca Gazı Arıtma Üniteleri de içermektedir. Bu sistemlerde Baca Gazı Arıtma Üniteleri, atıkların yakılarak imha edilmesi sonucu oluşan baca gazı içerisinde tehlikeli içeriğin gideriminin etkili bir şekilde yapılası için tasarlanmaktadır.

Incineration mı Düzenli Depolama mı?

  • Depolama sahalarından tehlikeli gaz emsiyonları çıkar ve bu gazlar bölgesel hava kirliliğine neden oldukları için küresel ısınmaya katkıda bulunurlar. Buna karşın, Şantes Incinerator baca gazı arıtma sistemine sahiptir ve emisyonları AB atık yönetmeliğiyle (2000/76/EC) , US EPA veya istenilen yerel standartlara uyumludur.
  • Depolama sahalarının en büyük problemi, toksik maddelerin yeraltına sızması sonucu oluşan bölgesel kirliliklerdir. Buna karşın Şantes Incinerator’den çıkan hiçbir ürün böyle bir probleme sebep olmaz.
  • Depolama sahalarındaki birikim sonucu oluşan gaz emisyonları yerel bölgede koku problemleri yaratacaktır. Şantes Incinerator baca gazı arıtma sistemine sahip olduğu için koku problemine sebep olmazlar.
  • Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki evsel atıklar doğru işlem uygulandığında potansiyel enerji kaynağı olabilirler. Atıkları depolama sahaların ile bertaraf edildiklerinde, potansiyel enerji üretme şansı kaçırılır. Buna karşın incenerator atıktan enerji elde etmek için iyi bir yöntemdir.
  • Depolama sahaları için büyük alanlara ihtiyaç vardır. Ayrıca zaman ilerledikçe gerekli olan alan daha da artmaktadır ve uygun bir alan bulmak daha da zorlaşır. Oysa, yanma sonucu oluşan kül çok küçük bir alanı kapsar ve %3* ‘den daha az yanmamış madde içerir. Bu yanmamış maddelerin de tamamen güvenli olduklarını temin etmektedir.

* Bu değer atığın inorganik içeriğine bağlı olarak değişiklik gösterir.

TOP