Hayvansal Atık İmha Sistemleri

  • Kuş Gribinden etkilenmiş Kümes Hayvanları,
  • Domuz Gribinden etkilenmiş Çiftlik Hayvanları,
  • Deli Dana Hastalığından etkilenmiş Çiftlik Hayvanları,
  • Mezbahanelerden kaynaklanan Hayvansal atıklar,
  • Deney hayvanları,
  • Veterinerden gelen hayvanlar,
  • Diğer kümes hayvanları,
  • Hayvanat bahçesinde ölen hayvanlar,
  • Evcil Hayvan Krematoryumu
Santes Incinerator

Hayvansal Atık İmha Sistemleri

Atık imha sistemeleri

Çeşitli kaynaklardan meydana gelen hayvansal atıklar neden olabilecekleri hastalıklar ve diğer etkiler nedeniyle bertarafı konusunda dikkatli olunmalıdır. Şantes hayvansal atıklar için en uygun çözümleri sunmaktadır.

Hayvansal Atık İmha Sistemleri yukarıda ki listede de belirtilen çeşitli kaynaklardan meydana gelen hayvan atıklarının veya hayvanların süvenli bir şekilde imha edilmesi için tasarlanmıştır. Hayvansal Atıklar; hayvan leşi, bu leşlerin parçaları ya da insan tüketimine uygun olmayan hayvansal kaynaklı ürünler olarak tanımlanmaktadır.

Bunlar, yemek atıkları, kullanılmış yemeklik yağ, tarihi geçmiş ürünler, kasap ve mezbahane atıkları, kan, tüy, yün, kelle ve deri, evcil hayvanlar, hayvanat bahçesi ve sirk hayvanları, av hayvanları, gübre, hayvan yumurtaları ve embriyolarını kapsamaktadır.

Şantes Incineration (Atık İmha) Sistemleri Avrupa Birliği Hayvansal Atıklar Yönetmeliklerine (EC 1774/2002) uygun olarak tasarlanmakta ve üretilmektir.Şantes Hayvansal Atık İmha Sistemleri, yakma prosesinde oluşan gazların 2. yanma odasında en olumsuz koşulda bile 850 oC’de 2 saniye ile kontrollü ve homojen bir şekilde kalmasını sağlanacak şekilde üretilmektedir.

Çiftliklerde kullanılması amacıyla, Şantes 50 kg/h’ten küçük kapasiteli ürünler geliştirerek bu ünitelerin düşük kapasiteli incinerator sınıfında değerlendirilmesini ve daha büyük kapasiteli sistemler için gereken bazı ruhsatlardan muaf tutulmasını amaçlamıştır.

Şantes Hayvansal Atık İmha Sistemleri, özellikle Kuş Gribinden etkilenmiş kümes hayvanlarının imhası için kullanılmak üzere mobile olarak tasarlanabilmektedir.

TOP