Mühimmat Atık İmha Sistemleri

Atık İmha Sistemleri

Şantes, Silahsızlaştırma Projesi kapsamındaki, mühimmat atık bertaraf sistemlerinin tasarımı ve imalatında öncü şirketlerden biridir. Mühimmat atıkların katı roket yakıt, barut, M1SU, M9SU M1’den M7’ye olan geniş bir kapsamı vardır. Bu atıkların hacimleri aşırı derecede genişleyebilmektedirler. Yanmaları için ve yanma sırasında büyük alevlerden kaçınmak için, fırına girecek atık miktarı olabildiğince azaltılmalıdır. Şantes tasarım periyodu sırasında bu konuyu dikkate almaktadır. Yakma fırını, parlama sırasında dışarıya gaz sakınımını en aza indirmek için statik bir şekilde tasarlanmaktadır.

Mühimmat atık bertaraf sistemleri AB atık yakma yönetmeliğine (2000/76/EC) tamamen uyumlu tasarlanmaktadır. Atıkların parçalanması için, sistemde statik fırın bulunmaktadır. Ayrıca, baca gazı arıtımı da sistemin içerisinde yer almaktadır. Bu arıtım da 2000/76/EC numaralı yönetmelikteki emisyon standartlarına uyumludur.

TOP