Tehlikeli Atık İmha Sistemleri

Atık imha sistemeleri

Tehlikeli atıklar 3 kategoride listelenebilir.

 • Kaynağa Özgü Atıklar: Bu kategori petrol rafinerisi, ahşap koruma ve ikincil kurşun eritme endüstrilerinde üretilen atıkları ve bu endüstrilerden çıkan çamuru kapsamaktadır.
 • Genel Atıklar: Bu kategori kullanılmış çözücülerini, yağ temizleme işlemini, düzenli katı atık depolama sahalarındaki sızıntı sularını ve mürekkep formülündeki atıklar gibi imalat ve endüstriyel işlemlerdeki atığı tanımlar.
 • Ticari Kimyasal Ürünler: Bu kategori bazı pestisitleri, kreozotları ve diğer ticari kimyasalları içerir.

Endüstrilerin ve İşletmelerin Ürettiği Tehlikeli Atık Örnekleri:

Atık Üretici Atık Çeşidi
Kimyasal Madde İmalatçıları
Asitler ve Bazlar, tüketilen çözücüler, Reaktif Atık,  Atık su içeren organik bileşenler
Basım Endüstrisi
Ağır Metal Çözücüleri, Mürekkep Atığı Çözücüleri, Mürekkep Çamuru içeren, Ağır Metaller
Petrol Rafinerisi Endüstrisi
Atık su içeren benzen ve diğer hidrokarbonlar, rafineri işlemleri sonucu oluşan çamur
Deri Ürünleri İmalatı Tolüen ve Benzen

Kâğıt Endüstrisi

Atık İçeren Boya, Ağır Metaller, yanıcı çözücüler
İnşaat Endüstrisi
Yanıcı boya atığı, Tüketilen Çözücüler, Kuvvetli asitler ve bazlar
Metal İmalatı
Çamur içeren, Ağır Metaller, Siyanür Atığı, Boya Atığı

Çalışma İlkesi

Tehlikeli atıklar katı, sıvı, gaz ya da çamur formlarında olabilirler. Bu atıklar pestisitler, temizleme sıvıları, ya da imalat işlemlerinin yan ürünleri gibi ticari ürünlerden çıkmış olabilirler.

Katı, sıvı, gaz ya da çamur formlarındaki bütün tehlikeli atıklar Şantes Yakma Ünitesi sistemleri ile yok edilebilir.

Yakma ünitesi sıvı atıkların yanmasının sağlanması amacıyla, sıvının yanma hücresinde beslenmesini sağlayan sıvı enjekte sistemi ile donatılmıştır. Sıvı çift sıvı pülverizatörü adındaki iki püskürtmeli enjektör ile sisteme verilir.  Çift sıvı pülverizatörü yakma ünitesine sıvıyı ince damlalar halinde göndererek daha yüksek verimin elde edilmesini sağlar.

Tehlikeli atık yakma ünitelerinde 2 yanma hücresi vardır. Ön yanma hücresinde atıklar 900 oC ‘de eksik hava prensibiyle yanarlar ve bu hücrede üretilen baca gazı ikinci yanma hücresine gönderilir. İkinci yanma hücresinde, ön yanma hücresinde üretilen gazlar 2 saniye boyunca 1200 oC’ de tekrar yakılır. Atıkların organik içeriklerinin tam olarak yanması için ikinci yanma hücresinde fazla hava verilir.

Tehlikeli atıkların ısıl değerleri çok yüksektir, bu yüzden enerji kaynağı olarak kullanılabilirler. Yani tehlikeli atıkların sıcaklığını 1200 oC‘ye çıkarmak için daha az yakıta ihtiyaçları vardır. Çıkan atık genel olarak buhar şeklinde elde edilir ve bu elektrik üretiminde kullanılabilir.

Dünyada, Tehlikeli Atık Yakma Ünitesi Sistemleri ile ilgili iki ana yönetmelik vardır; EPA ve AB 2000/76/EC. Şantes Incinerator üniteleri bu iki yönetmeliğe de yerel standartlara da tamamen uygun tasarlanmaktadır.

Şantes Incinerator Sistemleri, istenilen emisyon standartlarını sağlayabilmek için baca gazı arıtma ünitesi içermektedir.  Baca gazı arıtma ünitesi çoklu kirlilik kontrolü ile yanma gazlarının tehlikeli içeriği giderilir.

Şantes Incinerator Sistemlerinin Avantajları;

 • Tehlikeli atıkların yanması metodu birçok tehlikeli atık için uygundur; yanıcı, uçucu, toksik ve enfeksiyonel gibi düzenli katı atık depolama sahasına gönderilmemesi gereken atık yığınları.
 • Şantes Incinerator Sistemleri istenilen emisyon standartlarına uygun tasarlanmıştır.
 • Nem içeriği bir problem yaratmaz.
 • Küçük hacimlerde temiz kül üretir.
 • Yüksek klor konsantrasyonlarında bile dioksin problemi olmaz.
 • Üretilen gaz daha yüksek ısı değerine sahiptir.
 • Klor ve sülfür gibi besleme atıkları asit formuna döünüştürülürler.
 • Yanma sonucu oluşan ısıdan enerji elde edilebilir.
TOP