Baca Gazı Arıtma Sistemleri

Partikül Madde Giderim Sistemleri

Partikül madde katı sıvı ya da her ikisini içeren karışımların bulunduğu bir hava kirleticisidir. Bu maddeler organik ve inorganik madde halinde havada asılı bulunurlar. Bu partiküllerin boyutları, içerikleri ve kökenleri değişiklik göstermektedirler. Özellikleri partikül boyutu denilen aerodinamik çaplarına göre açıklanabilir.

Kirliliğin kaynağına göre, emisyon limitlerini belirten çeşitli yönetmelikler vardır. Uygun ünite ya da ünitelerin kullanımı ile gerekli emisyon standardı sağlanabilir. Bu noktada Şantes, durumu analiz ederek partikül madde giderimi için en uygun Baca Gazı Arıtma Sistemini sunmaktadır.

Arıtma metodu, partikül madde kaynağına, diğer kirleticilerin bulunmasına ve sağlanması gereken emisyon limitlerine bağlı olarak seçilir.

Partikül madde için hava kirliliği kontrolü yöntemleri temel olarak iki ana başlık altında toplanabilir:

 • Kuru Baca Gazı Arıtım Sistemleri
 • Sulu Baca Gazı Arıtım Sistemleri

Kuru Baca Gazı Arıtım Sistemleri

Kuru Baca Gazı Arıtma Sistemi partikül gideriminde yaygın olarak kullanılan bir metottur. Şantes partikül madde giderimi için aşağıda belirtilen Kuru Baca Gazı Arıtma Sistemlerini imal etmektedir. Ayrıca arıtılması gereken baca gazının özelliklerine göre en uygun uygulamayı yapmaktadır.

Baca gazındaki partikül madde giderimi için üniteler;

 • Gazdaki partikül madde oranına
 • Ortalama partikül boyutuna
 • Partikül boyut dağılımına
 • Gazın debisine
 • Gazın sıcaklığına
 • Baca Gazı Arıtma Sistemindeki diğer ünitelerle uygunluğuna (kapsamlı optimizasyon)
 • Uyulması gereken çıkış konsantrasyonlarına bağlı olarak seçilir.

Siklon:

Siklonlar partikül maddenin gazdan ayırımı için kullanılan basit düzeneklerdir. Bu üniteler iri taneciklerin giderimi için kullanılırlar. Yanma gazındaki partikül madde, tabanda merkezkaç kuvveti ile toplanırlar.

Genellikle siklonlar tek başına emisyon standartlarını sağlayamazlar. Ancak baca gazı arıtım ünitelerinden önce, büyük partiküllerin giderilmesinde önemli bir rolleri vardır. Basınç düşüşü olmadığı için enerji tüketimi çok azdır. Siklonların avantajları arasında geniş sıcaklık aralığında çalışabilmesi ve dayanıklı yapısı da bulunmaktadır.

Cylone

 

Torba Filtre:

Torba filtre partikül maddenin toplanmasında çok sık kullanılan bir yöntemdir. Bu ünitede filtreleme güvenli, etkili ve ekonomik bir yöntemdir. Bu üniteler birçok dikine uzun torbalar içermektedirler. Giderim verimi çeşitli boyutlardaki partiküller için oldukça yüksektir.

Filtre malzemesinin, baca gazının özellikleri ile uyumu ve ünitenin işletme sıcaklığı elde edilecek olan verim açısından oldukça önemlidir. Şantes filtreleri arıtılacak olan baca gazının sıcaklık ve asidite gibi özelliklerine bağlı olarak seçmektedir.

Sürekli çalıştığında, partikül madde birikimi yüzünden filtrenin basıncında bir düşüş olmaktadır. Kuru absorpsiyon kullanıldığında filtredeki bu birikim, asit giderimine yardımcı olmaktadır.

Şantes etkili bir partikül madde giderimi için Jet Pulse torba filtreler imal etmektedir. Torba filtre ünitesinde, torbalar yukarıdan asılmış metal tel kafeslerle desteklenmektedirler. Gaz, torbaların dışından akar, dolayısıyla torbaların dış yüzeyinde bir toz birikimi oluşur. Temizleme gerektiğinde, torbanın yukarısından her torbanın içine kısa aralıklarda basınçlı hava enjeksiyonu gerçekleştirilir. Basınçlı hava enjeksiyonu sayesinde her torba hareket eder. Böylelikle toz birikimlerinin torbadan ayrılması gerçekleşir.

Bag_Filter

Sulu Baca Gazı Arıtma Sistemleri

Sulu Baca Gazı Arıtma Sistemleri partikül giderimi için kullanılan bir başka metottur. Partikül madde gideriminde yüksek verimle çalışmasına rağmen, bu üniteler genellikle baca gazı içerisinde diğer gaz kirleticilerinin bulunması durumunda tercih edilirler. Baca gazındaki partikül madde giderimi için uygulanan 4 sulu arıtma metodu vardır.

 • Venturi
 • Sprey Kule
 • Raflı Kolon

Şantes venturi metodunu, baca gazı arıtımında partikül madde olması durumunda sulu yıkama tekniği olarak uygulamaktadır.

Venturi Ünitesi Özellikleri:

 • Venturi ünitesinin genel amacı baca gazındaki partikül konsantrasyonunun azaltılmasıdır.
 • 3 temel kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; daralan kısım, Venturi boğazı ve Genişleyen kısım
 • Gaz üniteye yukarıdan girer ve su ile aynı yönde hareket eder.
 • Giderim daha çok venturinin boğaz kısmında gerçekleşir.
 • Daha etkili bir giderim için gaz, boğaz kısmından yüksek hızda geçmektedir.
 • Yüksek hız farkından dolayı, burada yüksek oranda basınç düşüşleri vardır.
 • Venturi ile küçük boyutlardaki partiküller bile giderilebilir.
 • Partikül gideriminin yanı sıra sıcaklık düşüşü de sağlanabilir.
 • Diğer metotlarla karşılaştırıldığında oldukça yüksek verimlerde giderim gerçekleşmektedir.
TOP