Baca Gazı Arıtma Sistemleri

Rejeneratif Termal Oksitleme Sistemi

RETOX: Uçucu Organik Bileşik (UOB) Emisyonu için SIFIR Yakıt Tüketimli Çözüm

Sanayi tesislerinin birçoğunun prosesinde uçucu organik bileşikler (UOB) kullanılmaktadır. UOB’ler genellikle hava ile temas ettiklerinde bulundukları ortam sıcaklıklılarından dolayı buharlaşırlar. Bu buharlaşan UOB’ler çok ciddi sağlık sorunlarına ve ciddi çevresel etkilere yol açmaktadır.

Birçok endüstri kolunda kullanılan temel hammaddelerden biri olan UOB’ler için çeşitli tanımlar bulunmakla birlikte, temel olarak oda sıcaklığında hava ile direk temas halinde aniden buharlaşan organik kimyasallar olarak nitelendirilebilirler. Literatürde ise Avrupa Birliği yönetmeliklerinde UOB’ler 293,15 Kelvin (20 oC) sıcaklığında, 0,01kPa ve ya daha yüksek buhar basıncına sahip organik maddeler olarak tanımlanmıştır.

UOB’ler çeşitli ısıl işlemler, üretim prosesinde organik solvent kullanımı, petrol ve petrol türevleri gibi organik bileşiklerin ve sıvı yakıtların taşınması ve depolanması, rafineriler ve organik kimyasal işlemler gibi farklı faaliyetler sonucu oluşabilir. Aslında, solvent ve organik kimyasal ürünler kullanan tüm sanayi kolları UOB emisyonuna neden olmaktadırlar.

Bir sanayi tesisi içerisinde, UOB emisyonuna neden olabilecek kaynaklar iki ana grup içerisinde değerlendirilebilir. Bunlardan ilki, karıştırıcılar, depolama tankları gibi prosesin gerçekleştiği yerlerdir. Bunlar noktasal emisyon kaynağı olarak değerlendirilir ve bu kaynaklardaki UOB emisyonunu belirlemek görece çok daha kolaydır. İkinci kaynak ise proses ekipmanlarındaki sızıntılardır ve bu sızıntı emisyonları kimyasal ve solventlerin tesis içerisinde taşınması sonucu oluşan emisyonları da kapsamaktadır. Dolayısıyla, bunlar noktasal kaynaklar olmayıp direk olarak iç ortam UOB konsantrasyonunu etkilemektedir. Bu sebeple, sızıntı emisyonlarının bertarafı için öncelikle tesis içerisinde iyi bir havalandırma sistemi şarttır.
Birçok sanayi kuruluşunun solvent bazlı hammaddeler veya petrokimyasal bileşikler kullandığı dikkate alındığında, bu sektörler için UOB’nin de ortak bir problem olduğu açık bir gerçektir. Bu sektörlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
 • Boya endüstrisi ve boyahaneler,
 • Solvent üreticileri,
 • PET be PET film üreticileri,
 • Ambalaj sanayi,
 • Matbaa ve laminasyon yapan sanayi kuruluşları,
 • Kimya endüstrisi,
 • Teneke kaplama ve boyama tesisleri,
 • Bobin kaplama,
 • Eczacılık ürünleri üreten tesisler,
 • Metal endüstrisi ve metal geri dönüşümü yapan tesisler,
 • Plastik endüstrisi ve Plastik geri dönüşümü yapan tesisler,
 • Yüzey temizleyici üreticileri

Doğru Teknoloji Seçimi ile İşletme Maliyetlerinizi Azaltın!

Uygulanacak olan teknoloji işletme maliyetleri ile direk olarak ilgili olduğu için UOB arıtımı konusunda teknoloji seçimi en önemli basamaklardan biridir.

Absorpsiyon sistemlerinde, tüm proses fiziksel olarak gerçekleşir. Tüm kirleticilerin fiziksel olarak giderimi mümkün olmadığı için sistem verimi oldukça sınırlıdır. İlk yatırım maliyeti düşük olmasına rağmen sürekli olarak aktif karbon tüketimi işletme maliyetlerini oldukça yükseltmektedir.

Direk yakma sistemleri kirleticilerin yüksek sıcaklıkta (yaklaşık 850 oC) kimyasal oksidasyon prosesi ile UOB’lerin CO2 ve H2O moleküllerine dönüştürülmesi prensibine dayanmaktadır. Bu yöntemde giderim verimi çok yüksek olmakla birlikte yakıt tüketimi de çok yüksek seviyelerdedir.

Şantes düşük işletme ve yatırım maliyetli yüksek verim RETOX sistemi ile VOC probleminize yönelik en uygun çözümü sağlar.

UOB Arıtma Teknolojileri:

Adsorpsiyon Direk Yakma RETOX
Isının Arıtma Sisteminde Geri Kullanımı - - +
Isı Geri Kazanım Tipi - - Dolgulu Kolon
Isı Geri Kazanım Verimi (%) - - 95
Baca Sıcaklığı 30-100 oC 850 oC 70-150 oC
Maksimum Giderim (%) 40 98-99.99+ 95-99+
İşletme Maliyeti Yüksek Çok Yüksek Düşük

UOB Arıtma Teknolojileri Karşılaştırma Tablosu:

rto_tablosu-01

Şantes düşük işletme ve yatırım maliyetli yüksek verim RETOX sistemi ile UOB probleminize yönelik en uygun çözümü sağlar.

RETOX sisteminde seramik malzemenin bulunduğu kolon yanma hücresinden gelen gazın içerisindeki ısıyı tutarak prosesten gelen soğuk gazın ısıtılması için kullanır. Bu ısı geri kazanımından gelen enerji yeterli olmadığında, sıvı veya gaz yakıt kullanan bir brülör vasıtasıyla  yanma hücresinin içerisindeki sıcaklık 750-850 °C’de sabit tutulur.
Retox ünitesinin iç kısmı özel seramik malzeme ile izole edilerek ısı kayıpları önlenir. Sistemin çeşitli bölgelerinde sıcaklık ölçeri vasıtasıyla sıcaklıklar ölçülür ve otomasyon sistemi buralardan alınan sıcaklık bilgilerine göre sağlanır. Bu sayede tam yanma garanti altına alınmış olur.
rto-01
Bu sistemde döngü süresi 60 saniye olarak ayarlanmıştır. Diğer bir değişle, her 60 saniyede bir gaz farklı bir kolondan girerek seramik malzemede depolanan ısıyı kullanır. RETOX sisteminde ısı transferi verimi %95’tir.
RETOX sistemleri genellikle 2-3 g/m3 üzerindeki solvent konsantrasyonlarında oto-termal olarak çalışabilmektedir. 100.000 Nm3/saate varan atık hava hacimlerinin söz konusu olduğu durumlarda, tesislerdeki emisyon değerleri < 20 mg C/Nm3 (yarım saatlik ortalama değer) seviyesine ulaşır. Atık gaz arıtma sisteminden çıkan havanın termal enerjisi, ısı transfer kolonlarının değiştirilmesi yoluyla, işlenmemiş gazın ısıtılması için kullanılır. 4-6 g/m3konsantrasyon seviyelerine ulaşılması durumunda fazla ısı geri kazanılabilir ve üretim proseslerinde kullanılabilir.
RETOX tekniği genellikle >1.500-70.000 Nm3/saat aralığındaki hava debilerinde çift kolonlu sistem olarak uygulanmaktadır. 70.000 Nm3/saatten fazla olan hava debileri için üç veya daha fazla kolonlu sistemlerin kullanılması daha ekonomiktir. Maksimum giriş sıcaklığı 400 oC’dir. Maksimum UOB giriş konsantrasyonu, güvenlik nedeniyle % 25 LEL değeri ile sınırlandırılmakta olup, bu yaklaşık olarak 12 g/m3’tür.

Şantes RETOX sisteminin avantajları:

 • UOB konsantrasyonunun yeterli olması durumunda SIFIR yakıt tüketimi,
 • %99’un üzerinde giderim verimi,
 • Düşük işletme maliyetleri,
 • Minimum bakım ihtiyacı,
 • Özel ısı değiştirici medya sayesinde düşük elektrik tüketimi,
 • %95’e varan ısıl verim,
 • Uygun maliyetli tasarımlar sayesinde düşük yatırım maliyetleri,
 • 2 kolonlu ve 3 kolonlu tasarım seçenekleri,
 • Entegre PLC sistemi ile birlikte kullanım kolaylığı
TOP